Realize logo

מימון של עד 80%* לדירה להשקעה

רוצה למנף דירה להשקעה מעבר ל- 50% שהבנקים בישראל יכולים לתת? עכשיו זה אפשרי!

יש לך דירה להשקעה שברצונך למנף כדי לרכוש נכס נוסף, בארץ או בחו"ל? רוצה מימון להשלמת הון כדי לרכוש דירה להשקעה?

פרויקט שהשקנו במועדון מאפשר לך למנף דירה להשקעה (קיימת או שבכוונתך לרכוש) עד 80% משוויה ע"י שילוב של משכנתא ראשונה מבנק (עד 50%), ומשכנתא שניה* דרכנו (עד 30%).

מהי "משכנתא שניה"? זוהי הלוואה שבה בעל נכס נדל"ן רושם כביטחון להלוואה משכנתא בדרגה שניה על הנכס. היא מאפשרת למשקיע נדל"ן להגדיל את המינוף על הנכס.

הקריטריונים הבסיסיים לקבלת משכנתא שניה* דרכנו הינם:

  • רכישת דירה להשקעה או מינוף דירה להשקעה קיימת מושכרת
  • קבלת אישור מבנק למשכנתא ראשונה
  • השכירות מהדירה מספיקה לכסות את המשכנתא מהבנק + הריבית על המשכנתא השניה

היתרונות שלנו ללווים:

  • אפשרות לשיעור מימון גבוה – עד 80% משווי הדירה
  • המשכנתא השניה* בשיטת "גרייס" – תשלום ריבית חודשית בלבד
  • אפשרות לליווי מקצועי בתהליך רכישת דירה להשקעה, ואף בעת החזקתה ומכירתה

אודות המועדון

מועדון המשקיעים Realize הוקם בשנת 2013 ע"י רו"ח שי באטון, ופעילים בו למעלה מאלף משקיעים פרטיים המשתתפים במגוון השקעות, הן כיחידים והן כהשקעות קבוצתיות.

מעניין אותך למנף דירה להשקעה או לרכוש נכס נוסף בארץ או בחו"ל? פנה אלינו עוד היום לבדיקת אפשרות מימון של עד 80% משווי הדירה באמצעות טופס זה:

שמי המלא
טלפון נייד
אי-מייל תקין (חשוב)
סוג המשכנתא
מטרת המשכנתא
הערות/תוספות:

                     

*תנאי שליחת התעניינות במשכנתא שניה:

• הינך מצהיר/ה כי לא קיבלת מאיתנו כל התחייבות ו/או הבטחה למשכנתא ו/או מימון כלשהו, וכי התעניינותך אינה מחייבת את המועדון.

• מספר הלווים שיתקבלו מוגבל ולכן רק חלק מהמתעניינים יתקבלו לפרויקט, עם עדיפות לחברי המועדון.

• הודעות וחומרים הנוגעים להתעניינותך יישלחו באמצעות המייל. הינך מתבקש לספק מייל תקין ולעקוב אחר הודעות.

• המועדון רשאי בכל עת עד חתימת הסכם הלוואה לבטל את העסקה ולהפסיק את ההליך, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

• אין בקבלת פנייתך לעיל משום הסכמה של המועדון לשלב אותך בפרויקט כלווה, וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

• המועדון שומר לעצמו את הזכות להתנות את השתתפותך בפרויקט לפי שיקול דעתו, לרבות אך לא רק בחתימה על הסכמ/ים.

• אין לראות בפרסום זה של המועדון הצעה ו/או המלצה לקחת הלוואה.

• מינוף גבוה טומן בחובו סיכון. באחריותך לבחון ולהעריך אם הסיכון במינוף גבוה תואם את מצבך האישי.

לשאלות, בירורים, תגובות, פרגונים ומה שעולה לכם בראש זה המקום: