Realize logo

טופס התעניינות בהשקעה שיתופית של המועדון

טופס זה מיועד לפניה בהתעניינות בקבוצת השקעה של המועדון בתכנית השקעה פרטית.

לתשומת לבך – התעניינותך אינה מחייבת אותך או את המועדון. בכדי להשתתף יהיה עליך לחתום על הסכם, ובכפוף לכך כי ייוותר מקום.

כדי להתעניין בהשתתפות בהשקעה השיתופית, נא למלא טופס זה:

שמי המלא
טלפון נייד
אי-מייל תקין (חשוב)
ההשקעה שמעניינת אותי
הסכום שבכוונתי להשקיע:
הערות/תוספות/בקשות מיוחדות:

                     

תנאי הגשת בקשה להצטרפות להשקעה:

• הינך מצהיר/ה כי לא קיבלת מאיתנו כל התחייבות ו/או הבטחה לרווחים עתידיים כלשהם או בכלל, וכי במצבים מסוימים עלולים אף להיגרם לך הפסדים כספיים בעקבות השקעות שתבצע/י במסגרת המועדון.

• מספר המקומות בהזדמנויות ההשקעה מוגבל ולכן רק חלק מהמבקשים להשתתף בהשקעות המועדון יזכו באישור השתתפות, עם עדיפות לחברי המועדון.

• הודעות וחומרים הנוגעים להשקעות יישלחו למתעניינים באמצעות המייל. הינך מתבקש לספק מייל תקין ולעקוב אחר הודעות.

• המועדון רשאי בכל עת עד הוצאתה לפועל של כל השקעה לבטל את ההשקעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

• אין בקבלת פנייתך לעיל משום הסכמה של המועדון לשלב אותך בהשקעה שביקשת או בכל השקעה שהיא, וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

• המועדון שומר לעצמו את הזכות להתנות את השתתפותך בהשקעה בתנאים לפי שיקול דעתו, לרבות אך לא רק חתימה על הסכמ/ים.

• אין בפרסום הזדמנות השקעה כלשהי של המועדון הצעה ו/או המלצה להשתתף בעסקה, ואין התחייבות מצד המועדון כי עסקה כלשהי תצא לפועל.

• המועדון מופעל ע"י חברת מ.ב.י ניהול משקיעים בישראל בע"מ ח.פ. 513845313 ו/או רו"ח שי באטון. כל הזכויות שמורות.

לשאלות, בירורים, תגובות, פרגונים ומה שעולה לכם בראש זה המקום: