Realize & Analytica logos

בקשת הצטרפות לקבוצה הסגורה במועדון המשקיעים Realize

הקבוצה הסגורה במועדון מיועדת למשקיעים שיש להם את היכולת והמוכנות להשקיע סכומים של 50,000$ ומעלה בנדל"ן ו/או בעסקים.

לבקשת הצטרפות לקבוצה הסגורה נא לשלוח את טופס הפניה להלן. הפרטים שלך יועברו לאמיר בסן מנהל הקבוצה, והוא יחזור אליך בהקדם לעדכן אותך אם התקבלת לקבוצה.

כדי לבקש להצטרף לקבוצה הסגורה, נבקשך למלא את טופס הבקשה הזה:

שמי המלא
אזור מגורים
תחום עיסוק
טלפון נייד
כתובת מייל תקינה (חשוב)
נדלן
דירות מגורים
נדלן מסחרי
יזמות בניה ופיתוח
תמ'א 38
קרקעות ומגרשים
נדל'ן בחוץ לארץ
אופן ההשקעה המועדף עליי בנדלן
 
עסקים פעילים
השקעה בחברות פעילות ורווחיות
השקעה בחברות לא רווחיות להשבחה
השקעה בזיכיונות
השקעה בעסקים בהקמה (לא טכנולוגיה)
אופן ההשקעה המועדף עליי בעסקים פעילים
 
חברות סטארט-אפ
אינטרנט וניו מדיה
חברות תוכנה
חברות טכנולוגיה לעולם ה- low-tech
אפליקציות לסלולר/טאבלט
תחומים אחרים
אופן ההשקעה המועדף עליי בסטארט-אפים
 
הערות/תוספות לגבי תחומי ההשקעה לעיל:
השכלה פיננסית
הייתי רוצה לצרף איתי לקבוצה
שנת לידה
הסכמתי לתנאים למטה

                     

תנאי הגשת בקשה והחברות:

• הינך מצהיר כי לא קיבלת מאיתנו כל התחייבות ו/או הבטחה לרווחים עתידיים כלשהם או בכלל, וכי במצבים מסוימים עלולים אף להיגרם לך הפסדים כספיים בעקבות השקעות שתבצע כתוצאה מחברותך בקבוצה.

• מספר המקומות באירועי הקבוצה, ככל שיהיו, מוגבל ולכן רק חלק מהמבקשים להשתתף באירועי הקבוצה יקבלו אישור השתתפות.

• מספר המקומות בהזדמנויות ההשקעה של הקבוצה, ככל שיהיו, מוגבל ולכן רק חלק מהמבקשים להשתתף בהשקעות הקבוצה יזכו באישור השתתפות.

• הודעות וחומרים הנוגעים לקבוצה יישלחו לחברים באמצעות המייל. כל חבר מתבקש לספק מייל תקין ולעקוב אחר ההודעות. נא להישאר ברשימת הדיוור של הקבוצה כל עוד הינך חבר בה.

• חלק מפעילויות הקבוצה ייתכן כי ימומנו באמצעות חסויות, חברי הקבוצה ייחשפו באופן מבוקר לתוכן שיווקי של נותני החסות.

• מנהל הקבוצה רשאי בכל עת עד קיומו של כל אירוע שלה - לבטל, לשנות או לדחות את האירוע לפי שיקול דעתו הבלעדי.

• אין בפרסום הזדמנות השקעה כלשהי של הקבוצה הצעה ו/או המלצה להשתתף בעסקה, ואין התחייבות מצד הקבוצה כי עסקה כלשהי תצא לפועל.

לשאלות, בירורים, תגובות, פרגונים ומה שעולה לכם בראש זה המקום: