Realize logo

טופס בקשת הצטרפות למועדון המשקיעים Realize

מטרת המועדון – לסייע לחברים בו לבנות סביבה אנושית תומכת וכר פורה להזדמנויות, להשקיע את כספם בצורה מושכלת ולייצר הכנסות ורווחים פסיביים, לממש את עצמם ולהגיע לחופש כלכלי.

לאחר כעשור של ניסיון בתחומי ההדרכה לעצמאות כלכלית וההשכלה הפיננסית, במסגרתם יותר מ- 10,000 תלמידים עברו במסגרות לימודיות ועסקיות שיזמתי, הקמתי את מועדון המשקיעים Realize. המועדון נוגע בקשת רחבה של תחומים ותכנים: בנדל'ן בארץ ובחו"ל, בעסקים פעילים וסטארט-אפים, בהשקעות ומסחר בשוק ההון, ובהתפתחות והעצמה אישית.

מצגת ההשקה של המועדון בבורסה לני"ע בת"א:

אז מה היה לנו במועדון המשקיעים Realize עד כה?

• 5 קורסים (משכנתאות + שוק ההון + נדלן ארה"ב + נדלן בישראל + השקעה באתרי אינטרנט)

• 6 כנסים (השקה בבורסה + השקעות משותפות ותמ"א 38 + השקעה באפליקציות + השקעה בחברות ועסקי אינטרנט + השקעות נדלן בעכו + משכנתאות עדכונים פרצות ורווחים)

• 2 השקעות שהבשילו (באפליקצית 24me + נדלן בפלורידה)

חברי המועדון השתתפו בכל הקורסים והכנסים הללו בשווי אלפי ש"ח ללא תשלום נוסף!

איך מצטרפים למועדון?

באפשרותך להצטרף למועדון כחבר או כאורח. הצטרפות כחבר היא בתשלום סמלי של 650 ש"ח לשנה. חברי המועדון נהנים מהטבות רבות וממקום מובטח במרבית פעילויות המועדון ללא תשלום.

המצטרפים כאורחים אינם משלמים דמי חבר שנתיים, אבל השתתפותם בפעילויות המועדון הינה רק על בסיס מקום פנוי וכרוכה בתשלום לכל פעילות בנפרד.

הנה צילום מסך של תוצאות סקר שביעות רצון שנערך במהלך השנה בפייסבוק בקרב חברי המועדון:

Realize Satisfaction Survey

כדי לבקש להצטרף למועדון, נא למלא את טופס הבקשה הזה:

מה הייתי רוצה להפיק מהמועדון
שמי המלא
טלפון נייד
אי-מייל תקין (חשוב)
ברצוני להצטרף כ-
הסכמתי לתנאים למטה

                     

תנאי הגשת בקשה והצטרפות למועדון:

• הינך מצהיר כי לא קיבלת מאיתנו כל התחייבות ו/או הבטחה לרווחים עתידיים כלשהם או בכלל, וכי במצבים מסוימים עלולים אף להיגרם לך הפסדים כספיים בעקבות השקעות שתבצע כתוצאה מהצטרפותך למועדון.

• מספר המקומות בהזדמנויות ההשקעה שיוצגו על-ידי המועדון מעת לעת מוגבל ולכן רק חלק מהמבקשים להשתתף בהשקעות המועדון יזכו באישור השתתפות, עם עדיפות לחברי המועדון.

• הודעות וחומרים הנוגעים למועדון יישלחו למצטרפים באמצעות המייל. כל מצטרף מתבקש לספק מייל תקין ולעקוב אחר ההודעות. נא להישאר ברשימת הדיוור של המועדון כל עוד הינך חבר או אורח בו.

• חלק מפעילויות המועדון ימומנו בעזרת חסויות, המצטרפים למועדון ייחשפו באופן מבוקר לתוכן שיווקי של נותני החסות.

• המועדון רשאי בכל עת עד קיומו של כל אירוע שלו - לבטל, לשנות או לדחות את האירוע לפי שיקול דעתו הבלעדי.

• אין בפרסום הזדמנות השקעה כלשהי של המועדון הצעה ו/או המלצה להשתתף בעסקה, ואין התחייבות מצד המועדון כי עסקה כלשהי תצא לפועל.

לשאלות, בירורים, תגובות, פרגונים ומה שעולה לכם בראש זה המקום: